Bergsikring

Statens vegvesen Ukjent 2.31

pakke

Beskrivelse: Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Viser treff 1 - 10 av 10
Bergsikring objekttype

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.


TypeBergsikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


VedlikeholdsansvarligBergsikring kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


PlasseringBergsikring kodeliste

Angir sikringsfeltets plassering.


TypeSprøytebetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.


EierBergsikring kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Adkomst kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.