Bergsikring

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10
Bergsikring objekttype

Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.


TypeBergsikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


VedlikeholdsansvarligBergsikring kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet


PlasseringBergsikring kodeliste

Angir sikringsfeltets plassering.


TypeSprøytbetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.


EierBergsikring kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet


Adkomst kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet