Vegoppmerking, forsterket

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:
Vegoppmerking_Forsterket objekttype

Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet


TypeVegoppmerking_Forsterket kodeliste

Angir hvilken type forsterket vegoppmerking det er tale om


Fresemetode kodeliste

Angir fresemetode som er benyttet.