Vegdekke, sporfylling

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Vegdekke_Sporfylling objekttype

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling


MassetypeVegdekke_Sporfylling kodeliste

Angir hvilken massetype som benyttes


DekkevariantVegdekke_Sporfylling kodeliste

Angir detaljer om sporfyllingsmaterialet


ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke_Sporfylling kodeliste

Angir øvre nominelle steinstørrelse for asfaltmateriale.