Vegminne

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:
Vegminne objekttype

objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet


Enkeltminneart kodeliste

Angir hvilken enkeltminneart vegminne tilhører. Begrepet er definert i Askeladden


EierVegminne kodeliste

Angir hvem som er eier av kulturminne