Stikkrenne/Kulvert

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 24 av 24

Lagre som:
StikkrenneKulvert objekttype

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.


HarInnløpsristStikkrenneKulvert kodeliste

Angir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet


BelegningInnløp kodeliste

Angir om det er spesiell belegning i området rundt innløpet av stikkrenna.


VarmekablerStikkrenneKulvert kodeliste

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet


SpesielleProblem kodeliste

Angir eventuelle spesielle problem knyttet til stikkrennen. Dette er problem som stadig gjentar seg.


TypeUtløp kodeliste

Angir hvilken type utløp det er i ei stikkrenne


VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


RetningStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hvilken retning i forhold til metrering vegobjektet har. Angir klokkeretning som vannet renner i, 12 angir at vannet renner parallelt med vegen i metreringsretningen


EierStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Vinkel kodeliste

Angir om vinkel mellom stikkrenna og veg som stikkrenna krysser er rett eller skrå.


Prefabrikkert kodeliste

Angir om gjennomløp er plassprodusert eller prefabrikkert. Bare aktuelt for stikkrenne/kulvert av betong


BruksområdeStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hva stikkrenne kulvert primært brukes til.


TilknyttetLukkaDren kodeliste

Angir om stikkrenne er tilknytta lukka drenering. Vannet ledes inn i et lukket dreneringssystem.TypeInnløp kodeliste

Angir hvilken type innløp det er i ei stikkrenne


FundamenteringStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hvordan stikkrenne/kulvert er fundamentert


BelegningUtløp kodeliste

Angir om det er spesiell belegning i området rundt utløpet av stikkrenna.


SpesielleHensynFiskevandring kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn i forhold til fiskevandring. For mer info se datterobejkt av type "Fysisk inngrep i vannforekomst"


RehabiliteringStikkrenneKulvert kodeliste

Angir hvilken type rehabilitering som er gjort


GjennomløpForElvBekk kodeliste

Angir om elv/bekk renner gjennom stikkrenne/kulvert


Tverrsnittsform kodeliste

Angir hvilken type tverrsnitt gjennomløpskonstruksjon har.