Vegoppmerking, langsgående

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 13 av 13

Lagre som:
Vegoppmerking_Langsgående objekttype

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.


Profilering kodeliste

Angir om vegoppmerkingen er profilert eller ikke, og i tilfelle hvilken type profilering


Nedfresing kodeliste

Angir hvorvidt det er frest ned et plant spor/forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.


BruksområdeVegoppmerking_Langsgående kodeliste

Angir bruksområde for vegobjekttypen. Dette er en tilleggsopplysning til typen. Det er ikke aktuelt å gi til alle typer.


TypeVegoppmerking_Langsgående kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


FargeVegoppmerking_Langsgående kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet


Bredde_Enkeltlinje kodeliste

Angir normal bredde av enkeltlinje. For sperreområde gjelder bredde omslutningslinje.


Linjemønster kodeliste

Angir mønster (stipling) for oppmerkingspunkt. Angis som lengde av en punktdel + lengde av mellomrom. Disse verdiene er avhengige av hastighetsområde.


Vegbanereflektor kodeliste

Angir om oppmerkingslinja har vegbanereflektor eller ikke


MaterialtypeVegoppmerking_Langsgående kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet