Fremmede arter

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene.

Viser treff 1 - 12 av 12

Lagre som:
FremmedeArter objekttype

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene.


Bekjempelse_Type kodeliste

Angir hvilke midler arten bekjempes med


Tetthet kodeliste

Gir informasjon om plantetetthet


ForekomstFortsetterPåNaboeiendom kodeliste

Angir om arten også er spredt utenfor arealet som tilhører vegeier.


Artsnavn kodeliste

Angir navn på art


StatusBehandling kodeliste

Angir hva som er status for behandling av forekomsten


EierFremmedeArter kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligFremmedeArter kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


Bekjempelsesgrad kodeliste

Angir i hvilken grad den uønskede fremmede arten bekjempes