Fremmede arter

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10
FremmedeArter objekttype

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)


Bekjempelse_Type kodeliste

Angir hvilke midler arten bekjempes medForekomstFortsetterPåNaboeiendom kodeliste

Angir om arten også er spredt utenfor arealet som tilhører vegeier.


Artsnavn kodeliste

Angir navn på art


StatusBehandling kodeliste

Angir hva som er status for behandling av forekomsten


Bekjempelsesgrad kodeliste

Angir i hvilken grad den uønskede fremmede arten bekjempes