Fyllingsskråning

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
Fyllingsskråning objekttype

Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.


Helning kodeliste

Gir representativ helning for fyllingsskråning. For skråninger med ulike helninger angis den som er brattest. Detaljer kan beskrives under tilleggsinformajson.