Fotrute

Kartverket Gyldig 20161201

objekttype

Beskrivelse: Rute for menneskelig ferdsel til fots. Merknad: Ruter kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag, fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter i by- og boligstrøk. Inkluderer turveger, turstier og spesialruter som for eksempel natursti og kultursti.

Viser treff 1 - 0 av 0

Lagre som: