Kulturminner - SEFRAK

Riksantikvaren Gyldig 20160503

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet SEFRAK og forvaltningen av dette produktet. Datasettet SEFRAK egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503

Viser treff 1 - 2 av 2

Bygning objekttype

bygning som er registrert i matrikkelen -- Definition -- building which is registered in the cadastre


KulturminneBygning objekttype

kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. -- Definition -- cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites