Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Observerte sårbare arter. Aggregerte observasjoner av sårbare arter per videotransekt fra MAREANO toktene. https://www.mareano.no/tema/bunnhabitater/sarbare-biotoper Observations of vulnerable marine ecosystems Aggregated observations of vulnerable marine ecosystems (species) per videotransect from MAREANO surveys. https://www.mareano.no/en/topics/habitats/vulnerable-biotope-maps

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SarbareMarineBunndyrObservasjonsdata/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F7171B96_D678_4688_8C49_49792A418916

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.