Datatyper og kodelister

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet

Viser treff 1 - 4 av 4

NVDB pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til NVDB-objekter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\NVDB

Gyldig

1.0


Lineære referanser pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til de lineære referanseobjektene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Lineære referanser

Gyldig

1.0


SOSI_Objekt pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til SOSI-Objektet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\SOSI_Objekt

Gyldig

1.0


Veglenke pakke

Pakke med datatyper og kodelister som hører til vegklenke-objektet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister\Veglenke

Gyldig

1.0