AktsomhetForurensetGrunn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

ForurensningHovedgruppe kodeliste

angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokalitetenNACE kodeliste

tom kodeliste, NACE registeret er tilgjengelig på nettet: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html


Dokumentasjonstype kodeliste

type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene


ForurensetGrunnType kodeliste

grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter


ArealbrukRestriksjon kodeliste

om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen