BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501

Kartverket Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. Kun eksisterende bygg er tatt over fra Matrikkelen

Viser treff 1 - 6 av 6

OpprinnelsesKode kodeliste

angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.


BygningsendringKode kodeliste

Koder for hvordan bygningsendring bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.


BygningsstatusKode kodeliste

Lovlige statuser for bygningstiltak.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


BygningstypeKode kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.


NaringsgruppeKode kodeliste

Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre