FKB-Arealbruk-5.0.1

Geovekst Gyldig 5.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-Arealbruk. FKB-Arealbruk beskriver den fysiske bruken av et areal, f.eks. industriområder, campingplasser og parker. Datasettet er ikke heldekkende.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Arealbruk/5.0

Viser treff 1 - 2 av 2