Nettanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett. Lavspent distribusjonsnett er ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Nettanlegg/1.0

Viser treff 1 - 2 av 2

Abstrakte objekttyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Abstrakte objekttyper

Gyldig

1.0


Kodelister og datatyper pakke

Kodelister og datatyper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg\Kodelister og datatyper

Gyldig

1.0