Nettanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett. Lavspent distribusjonsnett er ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Nettanlegg/1.0