GeotekniskLabTest

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

GeotekniskLabProsedyre pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabProsedyre

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskLabKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskLabDatatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabDatatyper

Tilbaketrukket

1.0