GeotekniskLabTest

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 23 av 23

GeotekniskLabProsedyre pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabProsedyre

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskLabKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskLabDatatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabDatatyper

Tilbaketrukket

1.0
VannInnhold

undersøkelse for bestemmelse av prøvematerialets vanninnhold ved tørking. Angir forholdet mellom masse vann og masse fast stoff<engelsk>determination of the water content of the sample by oven drying. Corresponds to the ratio between mass of water and the mass of solid particles</engelsk>


Kornstørrelse

fordeling av enkeltkornenes størrelse og fordeling i en fysisk materialprøve<engelsk>distribution of the size of soil particles in a physical soil sample</engelsk>


Ødometer

undersøkelse for bestemmelse av deformasjonsegenskaper og spennings-tøyningsrelasjoner ved en-dimensjonal tøyningstilstand i laboratoriet<engelsk>determination of deformation properties and stress-strain relations in one-dimensional strain conditions in the laboratory</engelsk>


DirekteSkjær

undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved direkte skjærprøving i laboratoriet<engelsk>determination of undrained shear strength and stress-strain relations in direct shear testing in the laboratory</engelsk>


Konus

undersøkelse for bestemmelse av udrenert og omrørt skjærfasthet ved konusprøving i laboratoriet<engelsk>determination of undrained shear strength by fall cone method in the laboratory</engelsk>


Densitet

undersøkelse for bestemmelse av densitet (tetthet) for løsmasser i laboratoriet<engelsk>determination of unit weight of soil (density) for soils in the laboratory</engelsk>


Triaksial

undersøkelse for bestemmelse av skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved treaksial spenningstilstand i laboratoriet<engelsk>determination of undrained shear strength and stress-strain relations in triaxial testing in the laboratory</engelsk>


Pocketpen

undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved pocket penetrometer i laboratoriet<engelsk>determination of undrained shear strength by pocket penetrometer method in the laboratory</engelsk>


Enaksial

undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved enaksial trykkprøving i laboratoriet <engelsk>determination of undrained shear strength by unconfined compression testing</engelsk>


Permeabilitet

undersøkelse for bestemmelse av permeabilitet (vannledningsevne) i laboratoriet<engelsk>determination of permeability (hydraulic conductivity) in the laboratory</engelsk>


LabVinge

undersøkelse for bestemmelse av udrenert og omrørt skjærfasthet ved laboratorievingebor<engelsk>determination of undrained shear strength by laboratory vane method</engelsk>


ResonansSøyle

bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved enaksiell trykkprøving<engelsk>determination of shear modulus and damping ratio in the laboratory</engelsk>


PlastisitetsGrenser

undersøkelse for bestemmelse av Atterberg's konsistensgrenser for kohesjonsjordarter. Merknad: Defineres av flytegrense, plastisitetsgrense og svinngrense<engelsk>determination of Atterberg's consistency limits for cohesive soils. Defined by liquid limit, plasticity limit and shrinkage limit</engelsk>


BenderElement

undersøkelse for bestemmelse av skjærbølgehastighet og skjærmodul i laboratoriet<engelsk>determination of shear wave velocity and shear modulus in the laboratory</engelsk>