Stemmekretser

Kartverket Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stemmekretser/20210701

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E578B777_8FE7_4e2a_B01B_D3DEE76F03B8

Viser treff 1 - 7 av 7

Dokumentasjonsreferanse datatype

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon


Endringsflagg datatype

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


StemmekretsId datatype

unik identifikasjon av en stemmekrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.