Undergang

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Undergang objekttype

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning


GårUnder kodeliste

Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under


VedlikeholdsansvarligUndergang kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


BelysningUndergang kodeliste

Angir om det er belysning i undergangen