Undergang

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning

Viser treff 1 - 8 av 8

Lagre som:
Undergang objekttype

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning


GårUnder kodeliste

Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under


VedlikeholdsansvarligUndergang kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


BelysningUndergang kodeliste

Angir om det er belysning i undergangen


EierUndergang kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.