Korallrev

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Korallrev og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Korallrev egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Korallrev/20230401

Viser treff 1 - 4 av 4

Korallrev objekttype

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19


FellesegenskaperKorallrev objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


BmNaturtype_Korall objekttype

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19


DybdeIntervall objekttype

I Korallrev : Observasjonene er utført i Dybde intervallet. sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57