Geologi Generell del

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Geologi Generell del 4.0 fagområdestandard

objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0

Gyldig

4.0


Geologi Generell del 5.0 utkast fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast

Utkast

5.0