Elveg 2.0

Kartverket Gyldig 2.0.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Elveg/2.0

Viser treff 1 - 13 av 13

Fellesegenskaper pakke

Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Fellesegenskaper

Gyldig

1.0
NVDB objekttyper pakke

Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper

Gyldig

1.0Datatyper og kodelister pakke

Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Datatyper og kodelister

Gyldig

1.0
Veglenke pakke

Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\Veglenke

Gyldig

1.0