kommunalTilleggsdelAdresse

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11VegTillegg datatype

Kommunal tilleggsdel for veg.VegReferanser datatype

Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på vegen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst. Tilhører kommunal tilleggsdel i matrikkelen.AdresseReferanser datatype

Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen.


AdresseTillegg datatype

Kommunal tilleggsdel for Adresse


VegReferanseKode kodeliste

Kodeliste for type referanser til veg. Hører til kommunal tilleggsdel Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.


KretsReferanseKode kodeliste

Kodeliste for KretsReferanseKode. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.


AdresseReferanseKode kodeliste

Kodeliste for typer referanse til adresse. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene