FagmodellSignal

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 7 av 7

Hode objekttype

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal.Koplingspunkt objekttype

Generelt koplingspunkt. Type punkt spesifisert gjennom attributten type.


Anlegg objekttype

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs. rødblink i en ende av en tunnel er et annet signalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.
Punkt objekttype

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.