FagmodellSignal

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 7 av 7

Anlegg objekttype

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs. rødblink i en ende av en tunnel er et annet signalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.Hode objekttype

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal.


Koplingspunkt objekttype

Generelt koplingspunkt. Type punkt spesifisert gjennom attributten type.


Punkt objekttype

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.