Servitutter-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.1

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Servituttgruppe datatype

benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer