Matrikkelen

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

MatrikkelenVeg-20240601 pakke

produktspesifikason som beskriver veger i matrikkelen . Dette gjelder i hvoedsak adresserbare veger, eller veger som kommer til å bli brukt i adresser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelenVeg-20240601

Utkast

20240601


EndringerTilFKB-Bygning-20191101 pakke

Leveranser av bygningspunkt-endringer fra Matrikkelen til Sentral FKB. Komponent 1: Finner hvilke endringer i Matrikkelen som er relevante for oppdatering i FKB-Bygning, -og tilrettelegger disse for oppdatering i SFKB. FKB-Bygning inneholder ikke "Bygningsendring" (f.eks tilbygg) eller utgåtte Bygninger (f.eks revet/brent) Produktet skal leveres som SOSI-filer innenfor en angitt tidsperiode. F.eks: ..TIDSROM "2019-11-13 06:00:26 - 2019-11-13 10:39:04" Ved neste uttak er det et poeng at tidspunkt for start periode er likt tidspunktet for slutt periode for forrige uttak (= forrige datauttaksdato)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\EndringerTilFKB-Bygning-20191101

1.0


MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle pakke

Modell over matrikkeldata som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle

1.0