Kostholdsråd

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

KostholdsrådType kodeliste

angir type restriksjon som er innført for et område -- Definition - - indicates the type of restriction issued for the area