Kostholdsråd

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


KostholdsrådOmråde objekttype

område hvor det er innført råd om konsum eller omsetningsforbud for fisk og skalldyr -- Definition -- area where an advisory has been issued regarding consumption, or the sale of fish and seafood has been prohibited


KostholdsrådOmrådegrense objekttype

avgrensning for kostholdsområde -- Definition -- delimitation of dietetic advisory area


KostholdsrådType kodeliste

angir type restriksjon som er innført for et område -- Definition - - indicates the type of restriction issued for the area