FKB-Naturinfo-5.0.1

Geovekst Gyldig 5.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: UML-datamodell for FKB-Naturinfo

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/5.0

Viser treff 1 - 1 av 1

TreType kodeliste

hovedinndeling av trær