Låssettingsplasser

Fiskeridirektoratet Erstattet 20160510

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 5 av 5

FiskeriressursområdeArt datatype

beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder . -- Definition - - description of information in accordance with NS-9400: First-hand fish trade. Data elements of the contract note. Terms and codes.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingenFiskeriressurs datatype

særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre -- Definition - - particularly valuable areas for recruitment to fishing stocks or other