Fritidsområder

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Fritidsområder