Rødlistearter og Svartelistearter

Artsdatabanken Erstattet 20170301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Rodlistearter-Svartelistearter/20170301

Viser treff 1 - 5 av 5

Sted datatype

Datatype som inneholder stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke.


Funnopplysninger datatype

Datatype som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten.


Taksonomi datatype

Datatype om egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien.


Databaseinformasjon datatype

Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.