GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

LøsmasseUndersøkelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\LøsmasseUndersøkelser

1.0


BerggrunnUndersøkelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\BerggrunnUndersøkelser

1.0


GrunnvannsUndersøkelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\GrunnvannsUndersøkelser

1.0