FKB-BygnAnlegg

Geovekst Erstattet 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver bygningsmessige anlegg som ikke er spesifisert i andre fagspesifikke FKB-datasett. FKB-BygnAnlegg versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygningsmessige anlegg versjon 4.0.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-BygnAnlegg/4.6