Vegstengning

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Informasjon om periodevis stengning av veg.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10

Lagre som:
Vegstengning objekttype

Informasjon om periodevis stengning av veg.


HovedårsakTilStengning kodeliste

Gir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen


StengningVegstengning kodeliste

Gir informasjon om stengning av vegen


SkredtypeVegstengning kodeliste

Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er "Skred" eller "Skredfare".


VærforholdPåVegenVegstengning kodeliste

Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning


VindretningVegstengning kodeliste

Angir hvilken vindretning det var på vegen i forkant av vegstengningen


StengtRetning kodeliste

Angir hvilken trafikkretning vegen er stengt for. Det er særlig for veger med midtdeler det er aktuelt å stenge for en trafikkretning. Envegskjørte veger angis som "helt stengt".