Sjøkart-Dybdedata_20201001

Kartverket Gyldig 20201001

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Dybdedata/20201001

Viser treff 1 - 6 av 6

Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related


Kysttype kodeliste

kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA


Kystkonstruksjonstype kodeliste

angivelse av kystkonturens konstruksjon -- Definition - - the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC


Catzoc kodeliste

kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Dybdetype kodeliste

klassifisering av dybdepunkt -- Definition - - classification of DepthPoint (not S-57)