Nødhavner

Kystverket Gyldig 20170501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Nodhavner/20170501

Viser treff 1 - 7 av 7

Forvaltningsstatus kodeliste

Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder)


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


IUAnavn kodeliste

Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


KystverksRegion kodeliste

Tilhørende kystverksregion


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


NødhavnKategori kodeliste

Kategorisering 1-3 av nødhavn