AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Kartverket Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Viser treff 1 - 5 av 5

AdressetilleggsnavnKildeKode kodeliste

Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.


Adressetype kodeliste

Offisielle adresser er enten en Vegadresse (Storgata 10) eller en Matrikkeladresse (34/3)


EtasjeplanKode kodeliste

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje. Merknad: Beholder initialverdi her, siden denne benyttes inn i bruksenhetsnummeret, som er en del av den offisielle adressen.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


TypeAtkomst kodeliste

ulike atkomster i forhold til årstid (f.eks ikke vinterbrøytede veger). Senere kan en tenke seg å utvide med atkomst vareleveranse osv