FagmodellGeologi

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 12 av 12

Overvaakningstype kodeliste

Angir type overvåkning.TypeBolt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


AdkomstSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


TypeSkredoverbygg kodeliste

Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.


TypeSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Angir hvilken type magasin det er tale om.


VarslingPaaVeg kodeliste

Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.AdkomstStoetteforbygningSnoe kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


TypeSproeytebetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.


TypeSkredutloesningstiltak kodeliste

Angir type skredutløsning.


TypeNaturfare kodeliste

Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.