FagmodellGeologi

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 12 av 12

AdkomstSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


AdkomstStoetteforbygningSnoe kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


Overvaakningstype kodeliste

Angir type overvåkning.


TypeBolt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeNaturfare kodeliste

Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.TypeSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Angir hvilken type magasin det er tale om.


TypeSkredoverbygg kodeliste

Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.


TypeSkredutloesningstiltak kodeliste

Angir type skredutløsning.


TypeSproeytebetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.VarslingPaaVeg kodeliste

Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.