SOSI Generelle typer

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Coverage 5.0 Utkast pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast

Ukjent

1.0


Generelle typer 4.0 pakke

dette kapitlet omfatter objekttyper, datatyper og kodelister som ikke har tilhørighet i andre fagområder. Eksempler på dette er Kartbladkant, Rutenett, egenskaper for kvalitet, datoangivelser og identifikasjoner. Flere av disse egenskapene er å oppfatte som metadata, og som også er beskrevet i Metadatastandarden. Omfatter også objekttypen SOSI_objekt som er en abstrakt supertype til alle objekttypene

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0

Ukjent

4.0


Generelle typer 4.5 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5

Ukjent

1.0