Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Kystverket Utkast 20160805

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Fartsforskrifter for sjø og vassdrag. Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FartsforskrifterSjoVassdrag/20160805

Viser treff 1 - 7 av 7

ForskriftsReferanse datatype

henviser til forskrift


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


OmrådeMedFartsbegrensning objekttype

områder i sjø, elv og innsjø hvor det er fartsbegrensninger.