Norges maritime grenser

Kartverket Ukjent 2014-1-1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: justert versjon av applikasjonsskjema NorgesMaritimeGrenser som er tilpasset GML-leveranse via WFS

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NorgesMaritimeGrenser/2014-1

Viser treff 1 - 6 av 6

Landkode kodeliste

navn på land med tilhørende alfanumerisk kode som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Definition - - name of country with appurtenant alphanumeric code as defined in ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc


GrensetypeSjø kodeliste

benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary


Kysttype kodeliste

kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon