Norges maritime grenser

Kartverket Ukjent 2014-1-1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: justert versjon av applikasjonsskjema NorgesMaritimeGrenser som er tilpasset GML-leveranse via WFS

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NorgesMaritimeGrenser/2014-1

Viser treff 1 - 3 av 3

GrensepunkttypeSjø datatype

angivelse av egenskaper på punktnivå


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen