AdministrativeOgStatistiskeInndelinger

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet dekker ulike administrative inndelinger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Flere av inndelingene hører naturlig sammen, som ulike hierarkiske nivåer av samme type administrasjon. Eller ved at noen av inndelingsgrensene er på et så overordnet nivå at de fungerer som ytre avgrensning for et lokalt inndelingssystem

Viser treff 1 - 0 av 0