NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230801

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SaltvannssjobunnNinTyperPredikert/20230801

Viser treff 1 - 2 av 2

SaltvannssjøbunnNinTypePred objekttype

Saltvannsbunnsystem, predikert klassifisering innen de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer definert av Artsdatabanken.


GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.